Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Design prostoru / interiéru

předmět DESIGN PROSTORU / INTERIÉRU
přednášející, zkoušející prof. PhDr. Miloš Šejn  
Ing. arch. Anna Šlapetová  
   
 
 

stručná anotace

Předmět Design prostoru / interiéru se etabluje na rozhraní mezi subjektivním chápáním uměleckého projevu a sociálním prostorem, vytvářeným neustálým dialogem mezi umělcem a společností. Souvisí s tím i stírání hranic mezi mnoha uměleckými obory, dříve chápanými jako specializace, ale dokonce i hranic mezi dříve výlučně obory vědeckými. Pokud se všichni studenti ADI učí také umělecké komunikaci – pak u studenta tohoto předmětu je rozvoji myšlení v mezioborovosti věnován zvláštní význam, právě vzhledem k výše zmíněným skutečnostem. Je možné využít výsledků a znalostí získaných z jiných oborů ADI, ale také z neustálé a vědomé souvztažnosti k oborovým transparentnostem. Praktické i teoretické zvládnutí takto široce chápaného pojmu „prostor“ je ovšem základem. Výuka zpočátku v mnohém připomíná variace na skladbu jednotlivých architektonických prvků, či základy tělesných cvičení, přechází však velmi rychle přes umění instalace ve všech myslitelných prostředích a za použití všech myslitelných prostředků a psychických zabarvení k řešení velmi konkrétních úkolů, jako jsou instalace výstav, řešení interiéru či exteriéru budov všeho druhu, včetně té budovy lidské, jíž může být i žité tělo umělce. Utváření hranic tohoto procesu je neomezené a studium tak může zasáhnout krajinu, veřejná prostranství, parky a stejně tak i obchody, kanceláře, domov. Napomohou též zrealizovat vize toho, jak uměním ukázat umění, tedy nalézt nové podoby instalací v oblastech muzejnictví a galerií. Důležitou součástí výuky je naučit studenty obhájit svůj názor na řešení těchto dramat před investorem/developerem/v rámci veřejné správy – stejně jako na potřebné úrovni umělecké erudice být schopen komunikovat s ostatními umělci. Pro rozvoj tvořivých schopností, uměleckého vidění a hodnotného vyústění celého projektu je třeba klást zvláštní důraz na rozvoj kreativity studentů, prostorové představivosti, smyslu pro vnímání barevných souvislostí společně s pojmy jako „harmonie“, „kompozice“ společně s velmi ostrým vědomím, jakých klišé jsou dnes tyto kategorie schopny dojít. Student je tedy uceleně vzdělán a schopen kvalitní orientace a práce s typy a funkcemi uměleckých projevů, které nalézají svá společenská uplatnění – od historie po budoucnost. Výsledkem je syntéza získaných poznatků v konkrétních, reálných aplikacích. Jako ve všech kreativních předmětech na ADI i zde bude požadována schopnost prezentovat svůj umělecký projekt na veřejnosti, oslovit cílovou skupinu, formulovat a obhajovat myšlenky nejen vlastní uměleckou tvorbou, ale i v komentovaném projevu.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Prostor jako umělecké dílo/Umělecké dílo v prostoru
2. Psychologie barev
2. semestr 3. Geometrie prostoru
4. Model – idea/skica/model
5. Kompozice – konstrukce a dekonstrukce
6. Typy prostoru
3. semestr 7. Aplikace kreativních postupů v praxi
8. Role artefaktu
4. semestr 9. Akceptace Konfrontace
5. semestr 10. Základy komunikace
11. Alternativní estetika současnosti
6. semestr 12. Design veřejných prostranství

Zpět