Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Intermediální ateliér

předmět INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR
 
přednášející, zkoušející MgA. Mgr. Lenka Tyrpeklová
 
  BcA. Zuzana Šklíbová
 
 

stručná anotace

Co jsou Intermédia?
Vstupte do současné galerie a velmi často uvidíte pod hlavičkou jednoho autora komplexní vizi, která je znázorněna různými formami, které spolu vzájemně vizuálně komunikují. Klasická malba vstupuje do objektů, ožívá ve videích. To jsou Intermédia. Zajděme do veřejného prostoru na festival. Vidíme 3D animace ve hře s ilustracemi a s přítomnou architekturou. To jsou Intermédia. Podívejme se na současné hudební umělce a jejich opulentní vizuální videa. To jsou Intermédia. Takto bychom mohli pokračovat mnoha dalšími příklady, protože těžiště současné vizuální tvorby, která je všudypřítomná, je v experimentu a v chytrém spojení starých a nových přístupů k tvorbě jako takové.

Jaká je naše koncepce?
Koncepce intermediálního ateliéru je založena na myšlence propojení klasických výtvarných technik a nových technologií. Ateliér si klade za cíl podporovat vizionářství, svobodu a poctivost uměleckého projevu. Intermédia jsou prostorem, kde se studenti mohou svobodně vyjádřit k zadaným úkolům, konzultovat své vlastní nápady a podílet se na chodu ateliéru v míře, která je jim příjemná. Osnova výuky je koncipována tak, aby bylo možné pružně reagovat na individuální preference studenta. Témata a cvičení jsou koncipována tak, aby dala studentům co největší prostor a mohli se jako umělci profilovat již během studia. Pedagog v našem ateliéru je především člověk, který předává své zkušenosti a dovednosti. Vzhledem k povaze Intermédií jsme ale současně na jedné lodi se studenty a objevujeme nové možnosti / postupy / formy spolu s nimi. V ateliéru Intermédií se čas nezastavil.

Jaké schopnosti studenti během studia získají?
Osvojí si základní řemeslné dovednosti a práci s klasickými materiály. Přijmou nové technologie a postupy jako přirozené možnosti současné tvorby. Vytrénují si myšlení, které proplouvá mezi 2D a 3D prostorem. Naučí se prezentovat své vize, obhajovat své projekty a hledat řešení pro své realizace.


Jaký je profil našeho absolventa?
Náš absolvent je člověk, který ví, jaký bude jeho další krok po studiích. Umí se zorientovat nejen ve své vlastní tvorbě, ale také v možnostech, které mu pomohou se buď stát samostatným tvůrcem nebo specialistou v rámci tvůrčího týmu. Náš student získá kvalitní základ a sebevědomí, které mu pomůže k vlastní samostatnosti.

 

osnova předmětu

1. semestr

 

RE-USE_SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

1) Malba

 

2) Fotografie

 

3) Objekt

 

4) Instalace

 

Postup:

říjen – malba

 1. Týden: zadání tématu a přednáška o udržitelnosti + možnosti re-use materiálu v umění
 2. Týden: karta jako součást plátna („nalezený objekt“) – příprava koncepce pro malbu, ukázka skic
 3. Týden: realizace a konzultace
 4. Týden: finalizace a hromadná prezentace, přiblížení uvažování

listopad – fotografie

 1. Týden: výběr námětu pro fotografické zpracování, přednáška o médiu fotografie (analogová x digitální x mobilní telefon)
 2. Týden: fotografický komiks - skici, realizace
 3. Týden: scénická fotografie - skici, realizace
 4. Týden: ateliérová výstava - openstudio dosavadní činnosti

prosinec – objekt

 1. Týden: téma re-use v objektu, ukázky děl, diskuze na téma re-use v umění
 2. Týden: skici objektu, materiálové zkoušky
 3. Týden: realizace a konzultace
 4. Týden: finalizace a prezentace

leden – instalace

 1. Týden: esej na téma re-use v umění a diskuze
 2. Týden: karta a její znovuvyužití - vlastní výběr formy zpracování
 3. Týden: realizace instalace
 4. Týden: finalizace + obhajoba

KLAUZURNÍ PRÁCE: realizace dle vlastní volby + textový materiál

 

Doporučená literatura:

BOURRIAUD, N. Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

BOURRIAUD, N. Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. 2. vyd. Praha: Slovart, 2002

HÁJEK, V. Jak rozpoznat odpadkový koš. Praha: Labyrint, 2011

PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové 2009

SONTAG, S. O fotografii. Barrister & Principal, Paseka 2002

VÁCLAVOVÁ, D., ŽIŽKA, T. (eds.): Site-specific. Praha, Pražská scéna, 2008

 

2. semestr

 

Hlavní projekt: KOPIE

1) Malba

 

2) Práce s digitálním obrazem

 

3) Zvuk

 

4) Trojrozměrný model

 

Postup:

únor - malba

 1. Týden: kopie jako téma v umění a diskuze “nejoblíbenější x nenáviděné” umělecké dílo
 2. Týden: výběr jednoho díla a jeho parafráze v malbě
 3. Týden: realizace a konzultace
 4. Týden: finalizace a prezentace + společná diskuze

březen - práce s digitálním obrazem (fotka, video…)

 1. Týden: výběr tématu a formálního zpracování
 2. Týden: workshop Adobe Premiere a jiných videoeditačních programů
 3. Týden: samostatná práce a konzultace
 4. Týden: finalizace a ateliérová prezentace

duben - zvuk

 1. Týden: prezentace a přednáška o audio artu a jiných uměleckých přístupech ke zvuku
 2. Týden: workshop a možnosti zpracování audia
 3. Týden: zvuková parafráze vizuálního díla
 4. Týden: finalizace a ateliérová prezentace

květen - trojrozměrný model

 1. Týden: přednáška na téma umění a materiální forma (základní materiály)
 2. Týden: kopie starých mistrů - ukázka a konzultace prvních skic
 3. Týden: realizace díla za užití různých materiálů (textil, dřevo, kov, papír, sádra, etc.) a  konzultace
 4. Týden: Finalizace a výstava

 

KLAUZURNÍ PRÁCE: realizace dle vlastní volby + textový materiál

Doporučená literatura:

Akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, 1999

DUBUFFET, J. Dusivá kultura, Praha: Herrmann & synové, 1998

CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce, Duchampovské meditace, Praha: Torst, 1998

KULKA, T. Umění a kýč, Praha: Torst, 2000

RUSNÁKOVÁ, K. V toku pohyblivých obrazov: antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, Bratislava: VŠVU, 2005

SPIELMANN, Y. Video: the reflexive medium. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008

3. semestr

 

Hlavní projekt: MASKA

1) Malba/Grafika/Fotografie

 

2) Kinetický model

 

3) Videoinstalace

 

4) Světelný a zvukový projekt

 

Postup:

říjen – malba/grafika/fotografie

 1. Týden: zadání tématu a přednáška na téma maska - prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.
 2. Týden: grafika masky – rituální maska
 3. Týden: fotografie masky – charakterová maska
 4. Týden: malba masky – moje maska

listopad – kinetický model

 1. Týden: ochranná maska – první skici pro model
 2. Týden: materiálové zkoušky pro model
 3. Týden: finalizace modelu
 4. Týden: performativní přesah masky (minutové video)

prosinec – světelný a zvukový objekt

 1. Týden: maska jako odkaz – ukázky formálních možností v rámci tématu a výběr první skici pro světelný/zvukový objekt
 2. Týden: workshop práce se světlem v rámci tématu + práce na projektu
 3. Týden: workshop práce se zvukem v rámci tématu + práce na projektu
 4. Týden: finalizace světelného a zvukového objektu

leden - videoinstalace

 1. Týden: ukázky formálních možností v rámci tématu, koncepce pro videonarativ, skici storyboardu a výběr
 2. Týden: práce s kompozicí, realizace videa
 3. Týden: postprodukce (seznámení s editačními programy) a finalizace
 4. Týden: instalace  

KLAUZURNÍ PRÁCE: realizace dle vlastní volby + textový materiál

Doporučená literatura:

BUTLER, J. Závažná těla, Praha: Karolinum, 2016

ERBAN, V. Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulárních proměnách, Praha 2010

NUNLEY, J. W. / McCARTHY, C. Masks. Faces of Culture, Saint Lous 2000

POSPISZYL, T. Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit, 2014

RICOEUR, P. Život, pravda, symbol. Praha: Oikúmené, 1993

SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTĚCH, S. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013

4. semestr Hlavní projekt: NOVÁ GENERACE

1) Interaktivní objekt

 

2) Internet art, sociální sítě

 

3) Video, instalace

 

4) Sebeprezentace

 

Postup:

únor – interaktivní objekt

 1. Týden: výběr tématu, shromáždění podkladů, rešerše, první skici, konzultace
 2. Týden: materiálové zkoušky a realizace objektu
 3. Týden: seznámení se světelnou kompozicí a praktická ukázka
 4. Týden: finalizace objektu

březen – internet art a sociální sítě

 1. Týden: seznámení s termínem „internet art“, kreativní využití sociálních sítí (ukázky), rešerše, konzultace nad zvoleným tématem a formou
 2. Týden: individuální práce na projektu, deník projektu (fotografie, videa, texty,...), konzultace
 3. Týden: individuální práce na projektu, deník projektu (fotografie, videa, texty,...), konzultace
 4. Týden: finalizace projektu a prezentace, popis konceptu, shrnutí vývoje

duben - video, instalace

 1. Týden: ukázky formálních možností v rámci tématu, tvorba storyboardu, konzultace nad tématem
 2. Týden: sběr materiálu s využitím pouze mobilního telefonu
 3. Týden: editace do krátkostopážního videa (několik verzí s různými typy zakončení)
 4. Týden: postprodukce v rámci možností mobilních aplikací

květen - sebeprezentace - individuální forma tvorby a vyjádření

 1. Týden - ukázky možností, přednáška, první skici
 2. Týden - individuální práce na projektu
 3. Týden - individuální práce na projektu
 4. Týden - obhajoba zvoleného média, přiblížení způsobu uvažování, esej

KLAUZURNÍ PRÁCE: realizace dle vlastní volby + textový materiál

Doporučená literatura:

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004

GIANNACHI, G. Virtual Theatres: An Introduction, Routledge; 1st edition, 2004

HUMHAL, P. Osobní a veřejné. Praha: Tranzit, 2009

MANOVICH, L. The Language of New Media. MIT Press, 2002

KESNEL, L. Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo & NG, 2010

VESELÁ, R. (ed.): Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem, 2014

VITVAR, Jan H. Umění, kterému nikdo nerozumí. Praha: Paseka, 2021

5. semestr Hlavní projekt: Portfolio/příprava bakalářské práce
 
 • klauzurní téma navázané na bakalářskou práci
 • zpracovávání písemné bakalářské práce, zpracovávání praktické bakalářské práce
6. semestr Hlavní projekt: Realizace bakalářské práce
 
 • klauzurní téma navázané na bakalářskou práci
 • finalizace písemné bakalářské práce, finalizace praktické bakalářské práce
 • obhajoba písemné a praktické bakalářské práce

 

Zpět