Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Intermediální ateliér

předmět INTERMEDIÁLNÍ ATELIÉR
 
přednášející, zkoušející    
 
  MgA. Mgr. Lenka Tyrpeklová
 
 

stručná anotace

Co jsou Intermédia?
Vstupte do současné galerie a velmi často uvidíte pod hlavičkou jednoho autora komplexní vizi, která je znázorněna různými formami, které spolu vzájemně vizuálně komunikují. Klasická malba vstupuje do objektů, ožívá ve videích. To jsou Intermédia. Zajděme do veřejného prostoru na festival. Vidíme 3D animace ve hře s ilustracemi a s přítomnou architekturou. To jsou Intermédia. Podívejme se na současné hudební umělce a jejich opulentní vizuální videa. To jsou Intermédia. Takto bychom mohli pokračovat mnoha dalšími příklady, protože těžiště současné vizuální tvorby, která je všudypřítomná, je v experimentu a v chytrém spojení starých a nových přístupů k tvorbě jako takové.

Jaká je naše koncepce?
Koncepce intermediálního ateliéru je založena na myšlence propojení klasických výtvarných technik a nových technologií. Ateliér si klade za cíl podporovat vizionářství, svobodu a poctivost uměleckého projevu. Intermédia jsou prostorem, kde se studenti mohou svobodně vyjádřit k zadaným úkolům, konzultovat své vlastní nápady a podílet se na chodu ateliéru v míře, která je jim příjemná. Osnova výuky je koncipována tak, aby bylo možné pružně reagovat na individuální preference studenta. Témata a cvičení jsou koncipována tak, aby dala studentům co největší prostor a mohli se jako umělci profilovat již během studia. Pedagog v našem ateliéru je především člověk, který předává své zkušenosti a dovednosti. Vzhledem k povaze Intermédií jsme ale současně na jedné lodi se studenty a objevujeme nové možnosti / postupy / formy spolu s nimi. V ateliéru Intermédií se čas nezastavil.

Jaké schopnosti studenti během studia získají?
Osvojí si základní řemeslné dovednosti a práci s klasickými materiály. Přijmou nové technologie a postupy jako přirozené možnosti současné tvorby. Vytrénují si myšlení, které proplouvá mezi 2D a 3D prostorem. Naučí se prezentovat své vize, obhajovat své projekty a hledat řešení pro své realizace.


Jaký je profil našeho absolventa?
Náš absolvent je člověk, který ví, jaký bude jeho další krok po studiích. Umí se zorientovat nejen ve své vlastní tvorbě, ale také v možnostech, které mu pomohou se buď stát samostatným tvůrcem nebo specialistou v rámci tvůrčího týmu. Náš student získá kvalitní základ a sebevědomí, které mu pomůže k vlastní samostatnosti.

 

osnova předmětu

1. semestr

 

Hlavní projekt: Krajina mého světa/Deník

1) Land art, Site-specific, intuitivní přístup k tvorbě

 

2) Příběh věcí, zátiší, anylytický přístup k tvorbě

 

3) Vánoční tetování, ilustrace, humor v umění

   

2. semestr

 

Hlavní projekt: Identita/jedinečnost/živý organismus

4) Opuštění konfortní zóny, fragmenty těla, mikrokosmos, makrokosmos

 

5) Tělo v pohybu

 

6) Maska, portrét

   

3. semestr

 

Hlavní projekt: Paralelní svět/vesmír

7) Méně je více, práce s prostorem

 

8) Socha, objekt, improvizace

   
4. semestr Hlavní projekt: Avatar/virtuální dvojče

9) Umění v pohybu, kinetické umění, animace, performance, body art

 

10) Stopa, otisk, záznam avatara v realitě, virální formy

 

11) Popkultura, móda, hudba, film

   
5. semestr Hlavní projekt: Portfolio/příprava bakalářské práce
   
6. semestr Hlavní projekt: Realizace bakalářské práce

 

Zpět