Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Dějiny umění

předmět DĚJINY UMĚNÍ
 
přednášející, zkoušející Mgr. Susanna Wagner, Ph.D.
 

stručná anotace

Teoretický předmět Dějiny umění si klade za cíl studentům přiblížit dějinné souvislosti vývoje výtvarného umění v českém i zahraničním kontextu. Od úplných počátků nalezených uměleckých výtvorů pravěké civilizace, po starověk, středověk, novověk až k naší nejbližší současnosti. Obsah kurzu je koncipován tak, aby zahrnul významné obory historických slohů: architektura, sochařství, malířství a užité umění. Umělecké směry se už nesoustředí na všechny zmiňované oblasti. Zaměřen je již jen na část z nich či na jeden obor, jež pro pro daný umělecký směr signifikantní. S postupným vývojem naší civilizace se dostáváme do dalších nově vznikajících oblastí: fotografie, video, performance, happening, instalace, objekt, nová média, internetové umění až po umělecké tendence rozvíjející se po roce 2000.

Absolvent kurzu je schopen dospět k ucelenému přehledu vývoje výtvarného umění na české a světové scéně. Dle charakteristických znaků uměleckých slohů a směrů zařadí umělecké dílo do konkrétního časového období. Plně chrápající jedinec dokáže na základě nabytých znalostí zohlednit aspekty uměleckého vývoje a aplikovat je také ve své tvorbě, přičemž si je plně vědom na jaké umělecké slohy a směry jeho dílo reaguje. 

 
 
osnova předmětu 1. ročník 1. Úvod do dějin umění v Evropě
2. Od pravěku do starověkého umění:
3. Antické mezopotamské umění
4. Antické řecké umění
  5. Antické římské umění
  6. Od starokřesťanského umění do středověku:
  7. Byzantské umění
  8. Románský sloh
9. Gotický sloh
10. Novověk v Evropě:
11. Renesance
12. Manýrismus
13. Rané baroko
2. ročník    1. Od novověku až po modernismus:
  2. Vrcholné baroko
  3. Rokoko a (neo)klasicismus
4. Romantismus a realismus
  5. Impresionismus
  6. Postimpresionismus a expresionismus
  7. Secese
  8. Avantgarda až po současné umění
  9. Kubismus
  10. Dadaismus a surrealismus
11. Konstruktivismus a Bauhaus
12. Abstraktní expresionismus a nová figurace
13. Fluxus, happening, performance
14. Pop Art
  15. Minimalismus, Op art, Land Art
  16. Postmoderna
   
   
   

Zpět