Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Dějiny umění

předmět DĚJINY UMĚNÍ
 
přednášející, zkoušející Mgr. Susanna Wagner, Ph.D.
 

stručná anotace

Teoretický předmět Dějiny umění si klade za cíl studentům přiblížit dějinné souvislosti vývoje výtvarného umění v českém i zahraničním kontextu. Od úplných počátků nalezených uměleckých výtvorů pravěké civilizace, po starověk, středověk, novověk až k naší nejbližší současnosti. Obsah kurzu je koncipován tak, aby zahrnul významné obory historických slohů: architektura, sochařství, malířství a užité umění. Umělecké směry se už nesoustředí na všechny zmiňované oblasti. Zaměřen je již jen na část z nich či na jeden obor, jež pro pro daný umělecký směr signifikantní. S postupným vývojem naší civilizace se dostáváme do dalších nově vznikajících oblastí: fotografie, video, performance, happening, instalace, objekt, nová média, internetové umění až po umělecké tendence rozvíjející se po roce 2000.

Absolvent kurzu je schopen dospět k ucelenému přehledu vývoje výtvarného umění na české a světové scéně. Dle charakteristických znaků uměleckých slohů a směrů zařadí umělecké dílo do konkrétního časového období. Plně chrápající jedinec dokáže na základě nabytých znalostí zohlednit aspekty uměleckého vývoje a aplikovat je také ve své tvorbě, přičemž si je plně vědom na jaké umělecké slohy a směry jeho dílo reaguje. 

 
 
osnova předmětu 1. semestr 1. Úvod do dějin umění, Pravěk
2. Starověké umění: Mezopotámie, Egypt
3. Antické umění- Řecko, Řím
4. Starokřesťanské umění, Byzantská říše
  5. Románský sloh
  6. Gotický sloh
  7. Renesance, Manýrismus
2. semestr 8. Baroko
9. Rokoko
10. Klasicismus, Empír
11. Novorenesance
12. Romantismus
13. Historismus
  14. Naturalismus, Realismus
  15. Moderna
3. semestr 16. Impresionismus, postimpresionismus,
17. Symbolismus, Secese, Art Deco, purismus
  18. Kubismus
  19. Fauvismus
  20. Expresionismus
  21. Abstraktní umění, konstruktivismus, Bauhaus
  22. Dadaismus, Surrealismus
4. semestr 23. Abstraktní expresionismus, Color field painting, Tachismus
24. Nová figurace
25. CoBra, Neo-Dada
26. Fluxus, Happening
27. Geometrická abstrakce, Hard-edge malba, Kinetické umění
  28. Land Art, Minimalismus, Neoexpresionismus
  29. Nový realismus, Op art, Pop Art, Fotorealismus
  30. Performance, video art, net art, public art, postmoderna
  31. Umění po roce 2000
   

Zpět