Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Fotografie

předmět FOTOGRAFIE
 
přednášející, zkoušející, cvičící doc. MgA. Miro Švolík
MgA. Adam Kencki
 
 
 

stručná anotace

Specifikem předmětu je užitá a volná tvorba s využitím techniky – fotografického přístroje. Na studenta tak budou kladeny vysoké nároky ve sféře nejen schopnosti umělecké kreativity, ale také schopnosti dokázat posoudit výsledný efekt své práce ještě před jejím vznikem. 

Od uchazeče se předpokládá nadání, pohotovost, originální přemýšlení, jistý technický talent a pracovitost. Student se naučí práci s technikami, barevným spektrem, instalacemi objektů, typy fotografických děl v jejich finálním použití. Vytříbí se mu cit pro kompozici, práci se světlem, perspektivou a proporcemi, budeme rozvíjet kreativní řešení výsledného obrazu.

Věnovat se bude pod dohledem předních fotografických umělců i umělecké fotografii; důraz bude kladen na praktické využití – spolupráci s reklamními agenturami, médii, PR agenturami, stejně jako významnými společnostmi, které ve své práci – ať již k propagaci, či přímo pro svoji činnost fotografického specialisty využívají. Student tak získá kvalitní informace pro svoje budoucí uplatnění, dokáže pak nabídnout svoje díla zcela v souladu s požadavky pracovního trhu.

Bude již jen jeho volbou, zda se stane nezávislým umělcem, či profesionálem v relaci reklamních agentur, art directoringu, práce v tiskových a  AV mediích. Dalším záměrem je připravit studenta pro kariéru typu „free-lance“, tedy kvalitního odborníka na obrazové zpracování, tzv. na „volné noze“, najímaného na  konkrétní úkoly.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Kreativní podtémata: 7 x kontrasty ve fotografii na zadané podtémata
2. Užitá témata: znalost práce s fotoaparátem a fotografickou technikou, seznámení s ateliérem a světly 
  3. Technologie: konstrukce fotoaparátu, kolorimetrie, expozimetrie
  4. Dějiny české a slovenské fotografie
  5. Klauzurní kreativní témata
2. semestr 6. Kreativní podtémata: 5 x triptych ve fotografii na zadané podtémata
7. Užitá témata: Sklo, jídlo, makro fotografie, svícení interiéru, krajina 
  8. Technologie: Práce s Adobe Photoshop, moderní techniky
  9. Dějiny světové fotografie
  10. Klauzurní kreativní témata
3. semestr 11. Kreativní témata: 2x zadané podtémata 
12. Užitá témata: portrét, práce s modelem a atelierovými světly, módní fotografie
  13. Technologie: práce v ateliéru, expozimetrie II, retušování v Adobe Photoshop
  14. Dějiny české a slovenské fotografie
  15. Klauzurní kreativní témata
  16. Klauzurní užitá témata
4. semestr 17. Kreativní témata: 2x zadané podtémata 
  18. Užitá témata: propojení fotografie a grafiky (plakát, ilustrace), práce s analogovou fotografií v temné fotokomoře, architektura
  19. Technologie: Adobe Indesign, analogový proces, historické techniky
  20. Dějiny světové fotografie
  21. Klauzurní kreativní témata
  22. Klauzurní užitá témata
5. semestr 23. Reprezentativní složka studenta, portfolio
24. Bakalářská práce: zpracovávání písemné bakalářské práce, zpracovávání praktické bakalářské práce
6. semestr 25. Bakalářská práce: finalizace písemné bakalářské práce, finalizace praktické bakalářské práce
26. Obhajoba písemné a praktické bakalářské práce
   

 

Zpět