Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty

STUDUJ UMĚNÍ… SKUTEČNĚ TO - CO TĚ BAVÍ A ZAJÍMÁ

STUDUJ UMĚNÍ… S RENOMOVANÝMI PROFESORY - A UZNÁVANÝMI UMĚLCI

STUDUJ UMĚNÍ… MODERNĚ - EFEKTIVNĚ - PERSPEKTIVNĚ

STUDUJ UMĚNÍ… S VLASTNÍ KOMBINACÍ PŘEDMĚTŮ

ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH
Lenka Tyrpeklová
Intermédia/Intermedia
Intermédia/Intermedia
Intermédia/Intermedia
Nicky Shushulov
Jozef Mrva
Grafický design/Graphic design
Grafický design/Graphic design
Grafický design/Graphic design
Grafický design - vybavení/Graphic design - equipment
Lukáš Miffek
Roman Franta
Malba/Painting
Grafika/Kresba - Printmaking/Drawing
Grafika/Kresba - hlubotiskový lis/Printmaking/Drawing - gravure press
Grafika/Kresba - Printmaking/Drawing
Jiří Lindovský
Martin Velíšek
Eva Vápenková
Fotografie/Photography
Fotografie - plenér/Photography - plein air
Fotografie/Photography
Miro Švolík
Adam Kencki
Miloš Šejn
Anna Šlapetová

Fotografie

Specifikem předmětu je užitá a volná tvorba s využitím techniky – fotografického přístroje. Na studenta tak budou kladeny vysoké nár...

Grafika/Kresba

Smyslem výuky předmětu je zprostředkovat studentům obsažný a ucelený studijní program, zahrnující veškeré způsoby a formy výuky klasic...

Intermediální ateliér

Intermédia nabízí široké spektrum studia, které stojí na volném pohybu mezi médii a konceptuálním myšlením...

Grafický design

Kreativní obor Grafický design je zaměřený na neustále se rozšiřující a rozvíjející se oblast vizuální komunikace...

Malba

Student v průběhu studia pozná a prakticky si vyzkouší základní malířské techniky (akvarel, tempera, akryl, olej) při malování klasick...

Design prostoru / interiéru

Předmět Design prostoru / interiéru se etabluje na rozhraní mezi subjektivním chápáním uměleckého projevu a sociáln&iacut...

06
24

10 LET EXISTENCE ADI

Srdečně zveme na mimořádnou výstavu vybraných prací studentů a absolventů vysoké umělecké školy u příležitosti 10. výročí ADI.

05
24

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 7. června 2024 se bude konat Den otevřených dveří na ART & DESIGN INSTITUT.

Prezentace začíná v 10:00, poté můžete do 12:00 využít možnosti konzultací ve všech ateliérech.

Těšíme se na Vás!

 

© Figura, Hana Krchňáková, 2. ročník, ateliér Grafika/kresba

05
24

VELKÝ ÚSPĚCH STUDENTŮ ADI V SOUTĚŽÍCH

Únětický pivovar vyhlásil soutěž o novou podobu etikety pro Letní speciál 8°. Vyhrála studentka ateliéru Grafický design Magdalena Smutková (3. ročník). Ze spolupráce máme velkou radost a děkujeme tímto jak pivovaru za velkou podporu, tak i všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili. NA ZDRAVÍ!

 

Intermediální ateliér se zúčastnil soutěže o umělecké dílo pro zasedací místnost firmy Alfa Laval, vyrábějící výměníky tepla. Pro realizaci, zaměřenou na provázanost s přírodou, byly použity přímo výrobní komponenty. Vítězný návrh se bude realizovat v průběhu roku a všechny tři vítězné návrhy byly ohodnoceny finanční odměnou. Děkujeme za příjemnou spolupráci. 

1. Adéla Havlíková, 2. ročník - Včelí plást

2. Mariana Havelková, 2. ročník - Vlna v prostoru

3. Adriana Carraro, 2. ročník - Web

 

04
24

GRAFIKA ROKU - GRATULUJEME - VELKÝ ÚSPĚCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ ADI

GRAFIKA ROKU 2023 – slavnostní udílení cen v Císařské konírně.

Hlavní cenu v Kategorii A - velký formát (grafické tisky větší než 297 x 210 mm) obdržela vyučující z ateliéru Malba MgA. Markéta Bábková za dřevoryt s názvem Dřevěné okno.

Speciální cenu za grafické techniky Cenu za tisk z hloubky obdržela vyučující z ateliéru Grafika/kresba Mgr. et MgA. Eva Vápenková za karborundový tisk Moje skutečnost.

Výstava probíhá od 11. 4. do 12. 5. 2024 v Císařské konírně. Výstava obsahuje taktéž díla řady našich studentů (Hana Šmidrkalová, Jan Sazama, Natálie Brdičková, Zlata Gakhovich, Pavla Šebková) a absolventů (Lenka Krkavcová, Hana Lišková, Tra My Dang, Martin Kostelník).

Autorkou fotografií je Ariane Rybová, 1. ročník, ateliér Fotografie.

02
24

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

První kolo přijímacího řízení se bude konat 22. března 2024.

Přihlášky zasílejte do 15. března 2024.

Přihlašujte se na: ART & DESIGN INSTITUT - ADI.cz | Přihláška

Počet míst je limitován kapacitou ateliérů.

Detaily o přijímacím řízení obdrží uchazeč po podání přihlášky e-mailem.

 

Všechny aktuality