Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Grafika/Kresba

předmět GRAFIKA/KRESBA
 
přednášející, zkoušející    prof. ak. mal. Jiří Lindovský  
                Ing. MgA. Lenka Černotová, Ph.D.
  Mgr. et MgA. Eva Vápenková
 
 

stručná anotace

Smyslem výuky předmětu je zprostředkovat studentům obsažný a ucelený studijní program, zahrnující veškeré způsoby a formy výuky klasických grafických technologií a kresebných technik, které jsou základem vzniku obrazu reprodukovatelného tiskem. Představit grafiku jako flexibilní obor s hlubokou uměleckou, technologickou, technickou a estetickou tradicí, jenž se stal základem moderních komunikačních struktur s širokým rozsahem a dopadem.

Student postupně získává praktické zkušenosti právě ve spektru studijní, realistické kresby. Jedná se o poznávací proces, jehož cílem je pochopit způsob budování obrazového prostoru pravidly zobrazování v logice konstruování a v souvislostech se základním organizováním obrazového prostoru. K tomuto účelu slouží jednotlivé okruhy tematických zadání, ve kterých je cílem praktické zvládnutí kresby jako prostředku záznamu optické iluzivní kvality a charakteru zobrazovaného v konkrétním prostředí.  Student postupně zvládne veškeré kresebné techniky, které jsou základem pro jeho orientaci učit se komunikovat skrze obraz, rozvíjet svoji přirozenou imaginaci a obrazovou invenci. 

Práce s matricí – tiskovou podložkou – slouží k zvládnutí zadání ve spektru opticko-realistickém, od fotorealistického k tradičně iluzivnímu, kde se studentova interpretace pohybuje v intencích a intenzitě jeho chápání záznamu reality. Paralelně s realizací v klasických grafických technikách je kladen důraz na kresbu jako samostatné vizuální médium.

Dalšími tematickými okruhy jsou možnosti využití jiných způsobů vizualizace, jako je estetický význam písma, textu, znaku, ornamentu, odkaz a poučení v oblasti lettrismu, minimalismu a dekorativního umění, s akcentem na monumentalizaci detailu, plošný a lineárně konstrukční akcent.

Nedílným okruhem studijních témat je postupný záznam vzniku grafického obrazu, projekce za sebou řazených obrazů, obrazové pásmo a jeho postupná destrukce. Výsledkem je změna formální i výrazová. Cílem je aktivovat studentův tvůrčí potenciál ve vnímání rozmanitých způsobů zobrazení, kreativně je používat v rámci vlastní výtvarné prezentace.

Specifický způsob práce v tomto médiu vyžaduje ve výuce důraz na rozvinutí studentových schopností vytvoření představy a koncepce. Tento fakt motivuje studenta překonávat vzniklé technické překážky a rozvíjí jeho invenci. Zároveň se aktivují organizační a manažerské schopnosti, umět se rozhodovat a konat samostatně i v týmové práci společně s lektory a tiskaři, na dokončení svého projektu.

Důraz bude kladen na grafickou a kreslířskou vzdělanost. Absolvent by pak mohl působit jakožto kreslíř, grafik, ilustrátor, tiskař.

 
osnova předmětu 1. semestr 1) Kresba – studie zátiší, v černobílé škále a v barvě
2) Kresba - studie lebky
  3) Kresba – studie kostry
  4) Kresba – studie aktu
2. semestr 5) Kresba – studie portrétu
6) Tisk - figurální kompozice (v interiéru, v exteriéru)
  7) Tisk – autoportrét, portrét, figura, zvíře, krajina
3. semestr 8) Kresba nebo tisk - můj oblíbený předmět, téma zátiší
9) Kresba nebo tisk - grafický obraz, jako východisko v typografii, písmu, dekoru, minimalismu
4. semestr 10) Kresba nebo tisk – ilustrace a její historie (ilustrace v knižní kultuře)
11) Kresba nebo tisk – krajina (vnitřní nebo vnější)
12) Kresba, tisk nebo kombinovaná technika – reprodukce a její transformace v nový obraz
5. semestr 13) Realizace závěrečných bakalářských prací studentů
14) Kresba, příběh a animace ve statickém obraze
  15) Kresba jako design
  16) Klasické a experimentální techniky, vliv tradice 60. let
  17) Alternativní způsoby tisku, monotyp, frotáž, asambláž, reliéf
6. semestr 18) Tvorba a obhajoba diplomové práce
  19) Dílčí semináře zaměřené na práci s barvou, matricí, apod.

Zpět