Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Muzejnictví a galerijnictví

předmět MUZEJNICTVÍ A GALERIJNICTVÍ
 
přednášející, zkoušející Mgr. Martina Vítková
 

stručná anotace

Předmět se zaměřuje na budoucí společenské uplatnění studenta výtvarného umění a designu v oblasti, v níž se pojí kulturní i ekonomické faktory. Poskytne komplexní informace o prostředí, které bude pro budoucí působení většiny absolventů ADI určující a na němž budou v samostatné umělecké praxi do značné míry závislí: prostředí kulturních institucí, trhu s uměním, profesních a zájmových sdružení, správních orgánů specializovaných na kulturní problematiku atd. Předmět přiblíží studentům sociální postavení umělce v minulosti a dnes, dějiny sběratelství a muzejnictví, základy současné muzejní praxe, dějiny vystavování i současnou výstavní praxi (muzejní i mimomuzejní). Zvláštní pozornost bude věnována oblasti umění, jako jednomu ze základů civilizace a kultury, pojmu kulturního dědictví, inovativnímu principu myšlení a tvoření, jakož i jejich morální závaznosti. Student pochopí souvztažnost muzejních sbírek a uměleckého trhu a v souvislosti s tím i problematiku hodnoty / ceny umění, posuzování kvality umění a funkci umělecké kritiky. Studenti získají rovněž základní informace o znaleckém posuzování umění, falsifikátech a kriminalitě v oblasti umění. Předmět se také bude věnovat oblastem veřejné podpory umění ze státních, regionálních, místních i mezinárodních zdrojů (granty)stejně jako privátní podpory ze soukromých a korporátních zdrojů – mecenášů – sběratelů. Předmět ukáže problematiku komunikace s prodejními galeriemi a primárním trhu s uměním obecně. Vedle primárního trhu bude probrán také umělecký trh sekundární, zejména obchodování se starožitnostmi, pořádání aukcí a uměleckých veletrhů. ADI počítá v rámci tohoto programu se založením vlastní prodejní galerie prací studentů – a později absolventů, jejichž tvorba bude nadále sledována a dokumentována. Samozřejmostí pak budou pravidelné výstavy – jejich příprava a produkce, stejně jako aktivní účast při stážích na aukcích významných aukčních domů a v rámci renomovaných galerií.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Historie muzejnictví a galerijnictví
2. Sbírám – sbíráš – sbíráme – aneb sběr versus umění
3. Muzeum či galerie?
4. Expozice a výstava (koncepce, výpůjčky, logistika..)
5. Design designu – vše o ...
2. semestr 6. Kurátorství, registr a správa sbírek
7. Muzejní publikace a merkantilie
8. Významné umělecké sbírky - historie umění v mezinárodním kontextu
3. semestr 9. Oceňování uměleckých děl – hodnota či cena?
10. Aukce – od historie k současnosti
4. semestr 11. Kriminalistika v umění / Soudní znalectví

Zpět