Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Marketing a obchod uměleckých děl

předmět MARKETING A OBCHOD UMĚLECKÝCH DĚL
 
přednášející, zkoušející Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
JUDr. Hana Schelová Bachrachová Ph.D., LL.M. – přednášky Právo duševního vlastnictví
 

stručná anotace

V souladu s celkový zaměřením ADI je předmět logickým doplněním – a propojením s předměty kreativními. Student se naučí samostatnému uvažování o další cestě svého uměleckého díla i profesním směřování. Díky kvalitní orientaci na trhu s uměním, ovládáním pojmů, které jdou ruku v ruce s jeho tvorbou, nebude pociťovat nervozitu ze své pozice v reálném světě obchodu s uměleckými díly. Naopak stane se informovaným – a tím i schopným většího soustředění na vlastní tvorbu. Bude plnohodnotným partnerem při umělecké obchodní komunikaci, schopným nalézat pro svoji tvorbu odpovídající uplatnění. Předmět nabídne základní ekonomické pojmy z obchodu s uměním, využití umění v korporátní image, management v oblasti umění. Přiblíží problematiku trhu umění, mezinárodní obchod s uměním a roli umění v teorii portfolia ve fázích hospodářského cyklu.V oblasti managementu umění seznámí studenty se všemi činnostmi, které potřebuje znát osoba samostatně výdělečně činná, i s řízením umělecké agentury nebo společného ateliéru, se zásadami týmové spolupráce, organizací, plánováním, rozhodováním, motivací, personalistikou a firemní kulturou pro kterou je umění určeno. Velký důraz bude kladen také schopnost sebeprezentace, psychologii obchodního projevu a komunikace. Marketingová část zajistí studentům praktické uplatnění na trhu. Zahrnuje art marketing, čili základy marketingu aplikované na trh s uměním, galerie a aukční síně a využití marketingových nástrojů pro prosazení se umělce na trhu i pro obchod s uměním a marketingovou komunikaci firem prostřednictvím umění, využití tvůrčí umělecké práce na zakázku pro firemní účely a korporátní image. Cílem předmětu je vychovat absolventy, kteří se budou orientovat v tržním prostředí a uplatní se na trhu s uměním či prostřednictvím umění v komerční sféře. Nedílnou součástí komplexního vybavení studenta ADI pak je znalost základních právních a daňových předpisů, vztahujících se k umělecké činnosti a obchodu s uměním, jako je např. autorské právo, právo duševního vlastnictví, značky, loga, know-how, etc.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Trh s uměním (zákon vzácnosti, konkurence…)
2. Marketing umění - umění jako produkt
3. Marketingová komunikace jako součást tvorby
4. Reklamní strategie a psychologie reklamy
5. Komerční art marketing a produktový mix
2. semestr 6. Zákazníci, klienti a jejich specifika na trzích umění, rozhodování spotřebitele, segmentace zákazníků
7. Cenové strategie na trzích umění
8. Distribuce uměleckých děl
3. semestr 9. Management umění
10. Marketingové prostředí a marketing trhů umění a galerií
11. Mezinárodní obchod s uměním, volný obchod a bariéry
12. Právo duševního vlastnictví, značky, loga, know-how, autorský zákon.

Zpět