Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Přijímací řízení, školné, studentská víza

Přijímací řízení

Přihlášku zasílejte do 4. září 2023. Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 se bude konat 11. září 2023.

Pro studenty, kteří jsou mimo ČR, je možné uspořádat přijímací řízení online (po dohodě se studijním oddělením).

Přijímací řízení se bude skládat z:

  1. prezentace přineseného vlastního díla před komisí (minimálně 10) dle zaměření studenta - malba, fotografie, počítačová grafika, apod. - může být i mix

  2. písemného testu obecných znalostí souvisejících se zaměřením školy

  3. osobního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (v 1 papírové bankovce), který uchazeč zaplatí při registraci v místě konání – v sídle ART & DESIGN INSTITUT.

  • Uchazeč o studium předloží kopii maturitního vysvědčení (studenti přijatí z právě končících maturitních ročníků předloží doklad o ukončení SŠ po absolutoriu, jako jednu z podmínek samotného zápisu).
  • Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).

 

Školné 

     

Pro nové studenty nastupující v ak. roce 2023/2024 je při jednorázové platbě školné              89 000,- Kč za celý ak. rok 

ADI umožňuje platbu ve 2 splátkách - každá splátka činí                                                         47 000,- Kč / 1 splátka

Celoroční školné datum úhrady do 1.8.2023 89 000,- Kč
1. splátka               datum úhrady do 1.8.2023 47 000,- Kč
2. splátka               datum úhrady do 31.1.2024 47 000,- Kč
 

Pro studenty přijaté v druhém kole přijímacího řízení musí být školné uhrazeno nejpozději do 18. 9. 2023.

Uhrazením školného se rozumí den připsání částky na účet ADI č. 7077777389/0800 (Česká spořitelna, a.s., Štefánikova 17, 150 00 Praha 5)

Pro zahraniční platby: Swift GIBACZPX, IBAN CZ0608000000007077777389

Do poznámky pro příjemce zadejte JMÉNO STUDENTA.

 

Studentská víza

UPOZORNĚNÍ pro studenty z UKRAJINY – informace o bezproblémových vízech, více zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky sděluje:

"Občané Ukrajiny mohou v ČR okamžitě studovat - nepodávají žádost o dlouhodobý pobyt, je jim je udělována dočasná ochrana, která umožňuje začít studovat, pracovat nebo vykonávat jinou činnost. Zařazení do Režimu student není potřeba, je jim vydáván jiný pobytový titul přímo na území ČR. Občané Ruska a Běloruska aktuálně o víza žádat nemohou, vízová činnost pro ně byla usnesením vlády České republiky zastavena. Jde o jedno z restriktivních opatření, která Česká republika přijala v reakci na vojenskou agresi Ruska a Běloruska na území Ukrajiny."

Prodloužení studentských dlouhodobých víz

  1. Pokud má student uděleno dlouhodobé vízum na dobu kratší než 1 rok, může si ho prodloužit až do doby jednoho roku. Toto prodloužení může provést osobně na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo poslat veškeré dokumenty na pracoviště poštou (náležitosti pro prodloužení dlouhodobého víza). Student má zároveň možnost rovnou si požádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Pro podání této nové žádosti se musí dostavit osobně na pracoviště (náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt).
  2. Pokud má student již dlouhodobý pobyt za účelem studia a končí mu jeho platnost, může se rozhodnout si ho prodloužit osobně nebo poštou (náležitosti prodloužení dlouhodobého pobytu). Toto platí pouze v případě, pokud student pokračuje ve studiu na stejné škole/univerzitě.
  3. Pro pražské studenty je speciálně určené pracoviště na Hládkově (více informací o pracovištích MV).
  4. V některých případech musí student uhradit správní poplatek. Pokud jsou dokumenty zasílány poštou, nezapomínejte přikládat kolky v požadované hodnotě. Více informací naleznete pod jednotlivými odkazy. Přehled všech správních poplatků je dostupný zde.

Zpět