Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Grafický design

předmět Grafický design
 

přednášející, zkoušející

MgA. Nicky Shushulov, Ph.D. 

MgA. Jozef Mrva

 

stručná anotace
Kreativní obor multimédia je zaměřený na neustále se rozšiřující a rozvíjející se oblast vizuální komunikace a její využití v praxi. Cílem studia je získat schopnost kreativní tvorby komplexního projektu na základě porozumění současného grafického designu a jeho širšího multimediálního kontextu. Předmět nabízí široké spektrum tvůrčích, teoretických a technických schopností, nepostradatelných nejen pro formování každé tvůrčí osobnosti, ale i pro profesionální úspěch v dynamicky se rozvíjejícím uměleckém oboru, multimediálním grafickém designu.

Student se seznámí a osvojí si teoretické a praktické znalosti v oblasti typografie a písma, plakátu, korporátní identity, intergované reklamní kampaně, publikace, web designu a motion graphic videu. Projekty jsou zároveň pro studenty možností zkusit si týmovou práci ve skupinách nebo spolupráci s jinými ateliéry ADI, což je důležité pro pochopení současných kritérií praktického využití tohoto oboru.

Přednášky jsou zaměřené jak na různé teoretické okruhy vizuální komunikace, tak na výuku grafických programů pro tvorbu grafického designu, animace a videa v programech Adobe a jejich následného praktického využití. Výuka jednotlivých témat není striktně rozdělena do jednotlivých semestrů, tématické okruhy se prolínají a úzce spolu souvisejí.

Po ukončení tohoto studia mohou absolventi hledat uplatnění nejen v oblasti kreativního průmyslu, ale i na poli různých atraktivních oblastí jako například kulturní projekty ve veřejném prostoru a jiné.

     
osnova předmětu  

V 1. semestru je předmět zaměřen na seznámení se se základy 2D grafiky, grafického designu a typografie.

Výuka spočívá v pochopení základních pravidel při tvorbě obrazu, grafické kompozice, používání písma a typografie a pochopení tvorby plakátu a grafického layoutu.

Jednotlivá témata jsou zkoumána prostřednictvím různých tvůrčích úkolů, které na principu hry a experimentu mají za cíl ve studentovi vzbudit kreativní přístup při osvojování si těchto komplexních znalostí.

Sylabus je rozdělen do několika tématických okruhů:

·         obraz a grafická kompozice v grafickém designu, základy a principy vizuální komunikace

·         seznámení se a pochopení základních pravidel při používání písma a typografie

·         pochopení tvorby plakátu a grafického layoutu

·         základy vizuálního stylu

 

Ve 2. semestru obsah studia navazuje na pochopení grafického designu jako současného komunikačního nástroje v oblasti vizuální identity.

Výuka se zaměřuje na problematiku grafického layoutu a jeho využití v různých tiskových a digitálních formátech jako součást integrovaných prezentací. Zároveň se studenti seznámí se základními principy krátké motion graphic animace. V průběhu výuky se studenti učí pochopit principy designového myšlení a technologického postupu aplikovaných do různých médií.

Sylabus je rozdělen do několika tématických okruhů:

·         vizuální identita a její využití v různých grafických layoutech

·         základní principy jednoduché animace a pochopení postupů při tvorbě motion grafiky

·         pochopení základních pravidel při tvorbě různých layoutech jako součást integrované kampaně

 

Ve 3. semestru je předmět zaměřen na problematiku grafického designu a jeho využití v praxi. Zároveň je vizuální komunikace zkoumána v šiřším teoretickém a praktickém kontextu. Jedná se o oblasti jako je autorská publikace, layout webové stránky, redesign časopisu, vlastní portfolio nebo jiné praktické uplatnění. Výuka spočívá v pochopení komplexního grafického layoutu při tvorbě vlastního projektu.

Sylabus je rozdělen do několika tématických okruhů:

·         pochopení základních pravidel a vývoj projektu při tvorbě komplexního vícestránkového layoutu

·         pochopení funkce typografie při tvorbě komplexního vícestránkového layoutu

·         práce s různými programy při tvorbě layoutu responsivního webu

·         pochopení funkce typografie a práce s různými programy při tvorbě informačního designu

 

Ve 4. semestru je výuka zaměřena na různé aspekty vizuální komunikace a navazuje na získané dovednosti v předchozích semestrech. Studenti uplatňují své znalosti v různých grafických formátech, statických nebo dynamických medií při tvorbě vlastního projektu. Zároveň je kladen důraz na editaci video souborů a různé aspekty motion grafiky a videa.

Sylabus je rozdělen do několika tématických okruhů:

·         prohlubování znalostí při tvorbě motion grafiky

·         použití různých médií při tvorbě komplexního multimediálního projektu

·         tvorba videa a editace video souborů

  5. semestr - Teoretická část komplexního multimediálního BA projektu.
  6. semestr - Praktická část komplexního multimediálního BA projektu.

GRAFICKÝ DESIGN

Osnova výuky:

  1. Základy 2D grafiky, grafického designu a typografie. (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop).
  2. Grafický design a vizuální komunikace v kontextu různé média. 2D animace,

motion grafika 1. (Adobe Illustrator, Adobe   InDesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects).

  1. Uplatnění grafického designu v šířším kontextu, vlastní projekt. 2D animace, motion grafika 2. (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects).
  2. Vizuální komunikace v šírším kontextu, vlastní projekt. Video, editace video souborů. (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro).

 

Studenti ateliéru MM se seznámí s nejdůležitějšími programy pro tvorbu 2D grafického designu, animace a videa z Adobe Creative Suite (Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro). Výuka jednotlivých témat není striktně rozdělena do jednotlivých semestrů, tematické okruhy se prolínají a úzce spolu souvisejí.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v ateliéru Multimédií jsou základní znalosti v grafických programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

 

Zpět