News Institut Study Study in English Application Technical equipment Science, research, Erasmus Documents Contacts
ART & DESIGN INSTITUTE on Facebook ART & DESIGN INSTITUT on Instagram ART & DESIGN INSTITUT on YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Intermedia

subject INTERMEDIA
 
teachers MgA. Mgr. Lenka Tyrpeklová
 
  MgA. Zuzana Šklíbová
 

annotation

Intermedia offers a broad spectrum of study that stands on the free movement between media and conceptual thinking. In addition to artistic work, the studio emphasizes the ability to think artistically, to think in broader artistic and socio-political contexts. Students can surf across media and find appropriate artistic means and techniques to their chosen themes. Experimentation and the process of making is an important factor of study; the thought structure behind the finished work is as valuable as the result itself. Intermedia creates a space for individual creation as well as sharing. The studio is based on the ability for open communication and collaborative reflection. Such work leads students to think more complexly, not only within the confines of the visual arts. Practical work is accompanied by a continuous comparative study in art history along with an orientation in social history.

 
syllabus 1. semester Main project: RE-USE_COMPETITIVE ASSIGNMENT
1. Painting
  2. Photography
  3. Object
  4. Installation
 

Method:

October – Painting

 1. Week: assignment of a topic and a lecture on sustainability + the possibility of material re-use in art
 2. Week: a card as part of a canvas ("found object") - preparation of a concept for a painting, a sample of sketches
 3. Week: realization and consultation
 4. Week: finalization and presentation, approximation of reasoning

November – Photography

 1. Week: choosing a subject for photographic processing, a lecture on the medium of photography (analogue x digital x mobile phone)
 2. Week: photo comic - sketches, realization
 3. Week: scenic photography - sketches, realization
 4. Week: studio exhibition - openstudio of previous activities

December – Object

 1. Week: topic of re-use in the object, examples of works, discussion on the topic of re-use in art
 2. Week: object sketches, material tests
 3. Week: implementation and consultation
 4. Week: finalization and presentation

January – Installation

 1. Week: essay on re-use in art and discussion
 2. Week: card and its reuse - own choice of form of processing
 3. Week: implementation of the installation
 4. Week: finalization + defense

FINAL WORK: realization of your own choice + text material

Recommended literature:

BOURRIAUD, N. Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

BOURRIAUD, N. Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. 2. vyd. Praha: Slovart, 2002

HÁJEK, V. Jak rozpoznat odpadkový koš. Praha: Labyrint, 2011

PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann & synové 2009

SONTAG, S. O fotografii. Barrister & Principal, Paseka 2002

VÁCLAVOVÁ, D., ŽIŽKA, T. (eds.): Site-specific. Praha, Pražská scéna, 2008

2. semester Main project: KOPY
1. Painting
  2. Working with the digital image
  3. Sound
  4. Three-dimensional model
 

Method:

únor - malba

 1. Týden: kopie jako téma v umění a diskuze “nejoblíbenější x nenáviděné” umělecké dílo
 2. Týden: výběr jednoho díla a jeho parafráze v malbě
 3. Týden: realizace a konzultace
 4. Týden: finalizace a prezentace + společná diskuze

březen - práce s digitálním obrazem (fotka, video…)

 1. Týden: výběr tématu a formálního zpracování
 2. Týden: workshop Adobe Premiere a jiných videoeditačních programů
 3. Týden: samostatná práce a konzultace
 4. Týden: finalizace a ateliérová prezentace

duben - zvuk

 1. Týden: prezentace a přednáška o audio artu a jiných uměleckých přístupech ke zvuku
 2. Týden: workshop a možnosti zpracování audia
 3. Týden: zvuková parafráze vizuálního díla
 4. Týden: finalizace a ateliérová prezentace

květen - trojrozměrný model

 1. Týden: přednáška na téma umění a materiální forma (základní materiály)
 2. Týden: kopie starých mistrů - ukázka a konzultace prvních skic
 3. Týden: realizace díla za užití různých materiálů (textil, dřevo, kov, papír, sádra, etc.) a  konzultace
 4. Týden: Finalizace a výstava

 

KLAUZURNÍ PRÁCE: realizace dle vlastní volby + textový materiál

Doporučená literatura:

Akce, slovo, pohyb, prostor, Galerie hlavního města Prahy, 1999

DUBUFFET, J. Dusivá kultura, Praha: Herrmann & synové, 1998

CHALUPECKÝ, J. Úděl umělce, Duchampovské meditace, Praha: Torst, 1998

KULKA, T. Umění a kýč, Praha: Torst, 2000

RUSNÁKOVÁ, K. V toku pohyblivých obrazov: antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, Bratislava: VŠVU, 2005

SPIELMANN, Y. Video: the reflexive medium. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008

3. semester Main project: MASK
1. Painting/Graphics/Photography
  2. Kinetic model
  3. Video installation
  4. Light and sound project
 

Method:

October – Painting/Graphics/Photography

 1. Week: assignment of a topic and a lecture on the topic of the mask - prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.
 2. Week: mask graphic - ritual mask
 3. Week: photo of the mask - character mask
 4. Week: mask painting - my mask

November – Kinetic model

 1. Week: protective mask - first sketches for the model
 2. Week: material tests for the model
 3. Week: finalization of the model
 4. Week: performative mask overlap (minute video)

December – Light and sound object

 1. Week: mask as reference - examples of formal possibilities within the theme and choosing a first sketch for a light/sound object
 2. Week: workshop of working with light within the theme + project work
 3. Week: workshop on working with sound within the theme + project work
 4. Week: finalization of the light and sound object

January - Video installation

 1. Week: demonstrations of formal options within the theme, concept for video narrative, storyboard sketches and selection
 2. Week: work with composition, video realization
 3. Week: post-production (familiarization with editing programs) and finalization
 4. Week: installation

FINAL WORK: realization of your own choice + text material

Recommended literature:

BUTLER, J. Závažná těla, Praha: Karolinum, 2016

ERBAN, V. Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulárních proměnách, Praha 2010

NUNLEY, J. W. / McCARTHY, C. Masks. Faces of Culture, Saint Lous 2000

POSPISZYL, T. Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit, 2014

RICOEUR, P. Život, pravda, symbol. Praha: Oikúmené, 1993

SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTĚCH, S. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013

4. semester Main project: NEW GENERATION
1. Interactive object
  2. Internet art, social networks
  3. Video, installation
  4. Self-presentation
 

Method:

February – interactive object

 1. Week: choosing a topic, gathering materials, research, first sketches, consultations
 2. Week: material tests and realization of the object
 3. Week: introduction to light composition and a practical demonstration
 4. Week: finalization of the object

March – Internet art and social networks

 1. Week: familiarization with the term "internet art", creative use of social networks (examples), research, consultation on the chosen topic and form
 2. Week: individual project work, project diary (photos, videos, texts,...), consultation
 3. Week: individual project work, project diary (photos, videos, texts,...), consultation
 4. Week: finalization of the project and presentation, description of the concept, summary of the implementation development

April - Video, installation

 1. Week: demonstrations of formal options within the topic, creation of a storyboard, consultation on the topic
 2. Week: collecting material using only a mobile phone
 3. Week: editing into a short video (several versions with different endings)
 4. Week: post-production within the possibilities of mobile applications

May - Self-presentation - individual form of creation and expression

 1. Week - examples of options, lecture, first sketches
 2. Week - individual project work
 3. Week - individual project work
 4. Week - defense of the chosen medium, introduction to the way of thinking, essay

FINAL WORK: realization of your own choice + text material

Recommended literature:

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004

GIANNACHI, G. Virtual Theatres: An Introduction, Routledge; 1st edition, 2004

HUMHAL, P. Osobní a veřejné. Praha: Tranzit, 2009

MANOVICH, L. The Language of New Media. MIT Press, 2002

KESNEL, L. Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo & NG, 2010

VESELÁ, R. (ed.): Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem, 2014

VITVAR, Jan H. Umění, kterému nikdo nerozumí. Praha: Paseka, 2021

5. semester Main project: Art portfolio / Bachelor thesis preparation
 

- closing topic linked to the bachelor's thesis

- processing a written bachelor's thesis, processing a practical bachelor's thesis

6. semester Main project: Bachelor thesis realization
 

- closing topic linked to the bachelor's thesis

- finalization of written bachelor thesis, finalization of practical bachelor thesis

- defense of a written and practical bachelor's thesis

Back