Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Norské fondy - Fondy EHP

Marketing of Galleries and Trade of Artworks in the Czech Republic and Iceland

projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7).

Project number - EHP-CZ07-MOP-2-098-2015

Ve spolupráci s Islandem - Bifröst University spolupracuje ing. Johnová na výše uvedeném projektu, který přináší zajímavé pohledy na specifika v oblastech marketingu a trhu s uměním v rámci ČR a Islandu. Cílem projektu je nejen výměna zkušeností, ale především obohacení erudice studentů v této oblasti.

ART&DESIGN INSTITUT získal v roce 2015 grant z EHP a Norských fondů na projekt spolupráce s islandskou Bifrost University. Pro nově vzniklou vysokou školu ART&DESIGN INSTITUT grant znamená první přímou zkušenost s bilaterální spoluprácí se zahraničními partnery. Grant umožnil týdenní výměnu pedagogů obou vysokých škol, na ART&DESIGN INSTITUTu přednášel v říjnu doc. Njörður Sigurjónsson, Ph.D. na téma islandský trh s uměním a Ing. Radka Johnová, Ph.D. hostovala v Bifrostu a Reykjavíku (Bifrost University má pobočky ve dvou městech na Islandu) s přednáškou Art Marketing. V obou zemích přednášky doprovázela následná živá diskuse mezi pedagody i studenty.

Součástí projektu byly i výzkumné rozhovory týkající se specifik vzájemných trhů s výtvarným uměním. Z pohledu Česka je islandský trh malý, celý Island má cca 300 000 obyvatel, ale velmi soustředěný na efektivní prodej a propagaci děl současných autorů. Island sice navštíví ročně mnohonásobně více turistů, ale je to destinace, která je atraktivní svým přírodním bohatstvím, návštěvníci nepřijíždějí za uměním, nevyhledávají ho a nekupují.

Z rozhovorů, které byly vedeny ve dvou významných soukromých galeriích v Reykjavíků však vyplynulo, že se galeristé profesionálně starají o své umělce, které zastupují, prodej se orientuje jednak na stabilní domácí sběratele a také na prosazování islandských výtvarníků na zahraniční trhy, především prostřednictvím účasti na nejvýznamnějších světových veletrzích umění. Právě díky této profesionalitě galeristů se ale na druhou stranu nepodařilo získat příslib spolupráce některé z galerií na uspořádání výstavy děl studentů a pedagogů ART&DESIGN INSTITUTu na Islandu výměnou za výstavu islandských umělců v Praze.

Pro český trh je naopak typičtější větší zastoupení soukromých nekomerčních galerií, které nezastupují umělce, ale produkují menší autorské nebo skupinové výstavy. Vzhledem k potenciální velikosti trhu, nejen Česka, ale celé střední Evropy a ke struktuře přijíždějících turistů, kde kulturní dědictví a potažmo i umění je významným motivačním faktorem pro návštěvníky, zůstává nevyužitý potenciál pro rozvoj soukromých komerčních galerií, které budou dlouhodobě podporovat a reprezentovat zastupované autory a věnovat se obchodu s jejich díly.

Zbývající výzkumné rozhovory proběhly se studenty a mladými absolventy uměleckých škol na obou stranách. V tomto směru se český a islandský trh neliší a umělci, kteří se chtějí uměním uživit, musí hledat své první příležitosti v komerční sféře, např. jako kreativci v reklamě, v průmyslovém designu nebo při tvorbě PR materiálů a vlastní tvorbě ve svém volném čase.

Závěrem lze konstatovat, že grant umožnil získání zkušeností a nových pohledů oběma stranám, Čechům i Islanďanům, a to jak vyučujícím, tak studentům. Obě školy konstatovaly, že mají zájem na další spolupráci.

 

 

 
          

Zpět