Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Dokumenty Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku ART & DESIGN INSTITUT na Instagramu ART & DESIGN INSTITUT na YouTube CZ EN BcA. in CZECH or ENGLISH


Grafika

předmět GRAFIKA
 
přednášející, zkoušející    prof. ak. mal. Jiří Lindovský  
                prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
  Mgr. et MgA. Eva Vápenková
 
 

stručná anotace

Smyslem výuky předmětu je zprostředkovat studentům obsažný a ucelený studijní program, zahrnující veškeré způsoby a formy výuky klasických grafických technologií a kresebných technik, které jsou základem vzniku obrazu reprodukovatelného tiskem. Představit grafiku jako flexibilní obor s hlubokou uměleckou, technologickou, technickou a estetickou tradicí, jenž se stal základem moderních komunikačních struktur s širokým rozsahem a dopadem.

Student postupně získává praktické zkušenosti právě ve spektru studijní, realistické kresby. Jedná se o poznávací proces, jehož cílem je pochopit způsob budování obrazového prostoru pravidly zobrazování v logice konstruování a v souvislostech se základním organizováním obrazového prostoru. K tomuto účelu slouží jednotlivé okruhy tematických zadání, ve kterých je cílem praktické zvládnutí kresby jako prostředku záznamu optické iluzivní kvality a charakteru zobrazovaného v konkrétním prostředí.  Student postupně zvládne veškeré kresebné techniky, které jsou základem pro jeho orientaci učit se komunikovat skrze obraz, rozvíjet svoji přirozenou imaginaci a obrazovou invenci. 

Práce s matricí – tiskovou podložkou – slouží k zvládnutí zadání ve spektru opticko-realistickém, od fotorealistického k tradičně iluzivnímu, kde se studentova interpretace pohybuje v intencích a intenzitě jeho chápání záznamu reality. Paralelně s realizací v klasických grafických technikách je kladen důraz na kresbu jako samostatné vizuální médium.

Dalšími tematickými okruhy jsou možnosti využití jiných způsobů vizualizace, jako je estetický význam písma, textu, znaku, ornamentu, odkaz a poučení v oblasti lettrismu, minimalismu a dekorativního umění, s akcentem na monumentalizaci detailu, plošný a lineárně konstrukční akcent.

Nedílným okruhem studijních témat je postupný záznam vzniku grafického obrazu, projekce za sebou řazených obrazů, obrazové pásmo a jeho postupná destrukce. Výsledkem je změna formální i výrazová. Cílem je aktivovat studentův tvůrčí potenciál ve vnímání rozmanitých způsobů zobrazení, kreativně je používat v rámci vlastní výtvarné prezentace.

Specifický způsob práce v tomto médiu vyžaduje ve výuce důraz na rozvinutí studentových schopností vytvoření představy a koncepce. Tento fakt motivuje studenta překonávat vzniklé technické překážky a rozvíjí jeho invenci. Zároveň se aktivují organizační a manažerské schopnosti, umět se rozhodovat a konat samostatně i v týmové práci společně s lektory a tiskaři, na dokončení svého projektu.

Důraz bude kladen na grafickou a kreslířskou vzdělanost. Absolvent by pak mohl působit jakožto kreslíř, grafik, ilustrátor, tiskař.

 
osnova předmětu 1. semestr 1) Kresba – studie zátiší, v černobílé škále a v barvě
2) Kresba - studie lebky
  3) Kresba – studie kostry
  4) Kresba – studie aktu
2. semestr 5) Kresba – studie portrétu
6) Tisk - figurální kompozice (v interiéru, v exteriéru)
  7) Tisk – autoportrét, portrét, figura, zvíře, krajina
3. semestr 8) Kresba nebo tisk - můj oblíbený předmět, téma zátiší
9) Kresba nebo tisk - grafický obraz, jako východisko v typografii, písmu, dekoru, minimalismu
4. semestr 10) Kresba nebo tisk – ilustrace a její historie (ilustrace v knižní kultuře)
11) Kresba nebo tisk – krajina (vnitřní nebo vnější)
12) Kresba, tisk nebo kombinovaná technika – reprodukce a její transformace v nový obraz
5. semestr 13) Realizace závěrečných bakalářských prací studentů
14) Kresba, příběh a animace ve statickém obraze
  15) Kresba jako design
  16) Klasické a experimentální techniky, vliv tradice 60. let
  17) Alternativní způsoby tisku, monotyp, frotáž, asambláž, reliéf
6. semestr 18) Tvorba a obhajoba diplomové práce
  19) Dílčí semináře zaměřené na práci s barvou, matricí, apod.

Zpět